top of page

DEKLARASYON SOU SIZZLE 2020 AK CORONAVIRUS LA

MIAMI FLORID, Madi  31 Mas 2020 - Nan Sizzle, nou rete angaje nan bay patisipan nou yo yon eksperyans enteresan epi ki an sekirite pandan y ap isit la nan Miami.  Menm jan ak ou, nou trè konsène sou sekirite envite nou yo, epi nou pa pral mete ou  oswa  nenpòt moun ki nan  fason mal. Kominikasyon ak patnè lokal nou yo ki gen ladan jesyon nan National Hotel la (ki se kounye a fèmen jiskaske yon lòt avi) rete konstan. Pandan ke li sanble ke nou ka oblije ranvwaye evènman an nan yon dat pita nan ane a, yon desizyon final pa te pran sou ki lè.   Patisipan yo ki te achte tikè pakè otèl yo pral enfòme nan moman sa a. Tout enfòmasyon ofisyèl ki gen rapò ak Sizzle 2020 yo pral afiche isit la epi sèlman isit la. Si w ta konnen nenpòt moun ki bezwen enfòmasyon ofisyèl sou evènman an, tanpri refere yo isit la pou evite rimè ak move kominikasyon.  

 

Pandan ke Sizzle 2020 pa te anile  nou sispèk ke gen yon  posiblite trè fò ke evènman an pral ranvwaye. Se poutèt sa politik anilasyon nou an toujou an vigè. Tanpri gade politik nou an isit la.

 

Kòm sekirite patisipan nou yo  se yon gwo enpòtans  pou nou, Sizzle Miami ap rete vijilan epi yo toujou ap jwenn konsèy sou devlopman k ap chanje ak COVID-19, coronavirus la.

 

Nou pral kontinyèlman kontwole devlopman viris la chak jou epi nou konplètman angaje nan etabli etap adisyonèl pou ede pwoteje sante ak sekirite patisipan fidèl nou yo.

 

Pou jwenn enfòmasyon kredib sou COVID-19, kowonaviris la, vizite sous ofisyèl tankou la  Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ,  Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS)  ak depatman sante gouvènman lokal ou a

bottom of page